Gaeilge

Bogearraí

Kevin Scannell

Seo mo chuid tionscadal a bhaineann leis an nGaeilge. Gheobhaidh tú níos mó eolais ó mo shuíomh Gaeilge, cadhan.com. Tá mo bhogearraí go léir ar fáil saor in aisce, le foinse oscailte.

Beathaisnéisín

Is Meiriceánach mé, rugadh i mBostún, Massachusetts ar 11 Bealtaine 1970, de bhunadh Éireannach ar an dá thaobh. Dá bharr sin bhí cultúr na hÉireann an-tábhachtach i measc mo mhuintire nuair a bhí mé óg (cé nár fhoghlaim mé ach cúpla focal Gaeilge go dtí go raibh mé níos sine).

Rinne mé staidéar ar mhatamaitic in Institiúid Teicneolaíochta Massachusetts (MIT), áit a mbronnadh BS orm sa bhliain 1991. Tar éis sin fuair mé céim dhochtúireachta ó ollscoil California, Los Angeles (i matamaitic chomh maith).

Is ollamh le matamaitic agus ríomheolaíocht mé in ollscoil Saint Louis, Missouri ó 1998. Roimhe sin, bhí post iardhochtúireachta agam in ollscoil Rice in Houston, Texas ar feadh cúpla bliain.

Cé go raibh mé sáite sa mhatamaitic, bhí suim agam sa Ghaeilge i gcónaí, agus go luath sa bhliain 2000 chinn mé ar iarracht a dhéanamh bunuirlisí ríomhaireachta a fhorbairt don Ghaeilge. Ba chaitheamh aimsire é ag an am sin, ach is post lánaimseartha é anois!

Ní hí an Ghaeilge an teanga amháin a bhfuilim ag obair uirthi - tá acmhainní cosúil leis na cinn thuasluaite á bhforbairt agam ar son mionteangacha ar fud an domhain, go háirithe na teangacha Ceilteacha eile, teangacha Bantúcha san Afraic agus teangacha Polainéiseacha (nascanna ar mo leathanach Béarla). Creidim go láidir gur féidir an-tairbhe a bhaint as an teicneolaíocht agus as an nGréasán le mionteangacha a chosaint agus a chur chun cinn - agus seo é bunús m'oibre go léir.

Tá mé pósta agus tá beirt pháistí agam, Madeleine Cáit (rugadh 1999) agus Caoimhín Beag (rugadh 2001).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.